GEVELSTUDIES VOOR WILD WONEN

De afgelopen jaren hebben in Nederland diverse experimenten met particulier opdrachtgeverschap plaats gevonden. Over het algemeen hebben de wijken met vrije kavels hetzelfde kakefonische, onsamenhangende, maar generieke straatbeeld. De differentiatie op het niveau van de individuele woningen heeft ,paradoxaal genoeg, geleid tot eenvormigheid op het niveau van straten en wijken in het hele land.

PARTICULIER OPDRACHTGEVERSCHAP Om verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap tot een succes te maken, zullen de toekomstige wijken zich gunstig moeten gaan onderscheiden van de tot nu toe gerealiseerde "wilde woonwijken" in het hele land. Heldere architectonische en stedenbouwkundige uitgangspunten moeten het mogelijk maken een grote individuele vrijheid te bieden en tegelijkertijd een kwalitatief hoogwaardig straatbeeld te waarborgen.

HET GEHEIM VAN DE GRACHTENGORDEL De Amsterdamse grachten zijn een schoolvoorbeeld van particulier opdrachtgeverschap. De optelling van individueel gebouwde panden die, zonder onderlinge afstemming, met verschillende verdiepinghoogtes, dakvormen en gevelopeningen zijn gebouwd, heeft geleid tot een uniek stadsbeeld. De samenhang tussen de beeldbepalende huizen aan de Amsterdamse grachten is te danken aan de repetitie van een gelijke maat van de pananten tussen de gevelopeningen en de verticale gerichtheid van de gevels en gevelopeningen.

SAMENHANG EN IDENTITIJD Uit de karakteristieken van de grachtengevel worden deze belangrijkste kenmerken gedistilleerd. LWA heeft deze kenmerken vertaald naar uitgangspunten voor de gevels van nieuw te bouwen woningen in particulier opdrachtgeverschap of collectief opdrachtgeverschap. deze uitgangspunten kunnen worden opgenomen in stedenbouwkundige randvoorwaarden. Hiermee wordt bereikt dat zeer uiteenlopende individuele gevels mogelijk zijn, met behoud van samenhang in het straatbeeld. Door bovendien afspraken te maken over het basismateriaal voor de gevels kunnen buurten een herkenbare identiteit krijgen, waardoor ze zich onderscheiden van andere buurten.

Architect: Laura Weeber
Ontwerp: 2002-2007