Winnaar van de Welstandsprijs Noord-Brabant 2002, categorie industriele bedrijfsbebouwing.
Een Kantoor en een loods voor een wegenbouwer worden hier gecombineerd in één doos. Langs snelweg A59 beslaat het gebouw bijna de volledige breedte van het kavel. Zo wordt het opslagterrein van de wegenbouwer aan het zicht onttrokken. Het geheel is op te vatten als een 'doos in doos' structuur. Het kantoorgedeelte is feitelijk in de loods gebouwd. Gebruik makend van de constructie van de loods, kan het kantoor later in de loods uitgebreid worden. Het uitzicht over de snelweg en het landschap daarachter is voor de kantoren het meest interessant. Dit is echter ook de zijde waarvandaan het verkeerslawaai komt en het zonlicht binnen valt. De loods is bekleed met aluminium profielplaat. Daar waar het kantoorgedeelte zich bevindt is, de gevelbekleding geperforeerd, om zo een permanente zonwering te vormen. Aan de zuidgevel bevinden zich in het kantoor twee dubbelhoge wintertuinen. Deze wintertuinen geven ook de kantoren die achterin liggen een doorzicht naar de snelweg. De wintertuinen krijgen schone buitenlucht vanaf de noordzijde van het gebouw via het dubbele dak. De wegenbouwers met een kantoor aan de snelweg kunnen een raam openen naar deze wintertuin zonder het verkeerslawaai en de stank naar binnen te halen.

Opdrachtgever: Gebr. Van der Veeken / Stoop transport b.v.
team: Laura Weeber, Wim Kloosterboer
Ontwerp: 2001

welstandsprijs-nb.nl