MILIEUPARK MB2 GRONINGEN

Voor woonwijken kan gekozen worden uit vele succesvolle stedenbouwkundige typologieën. Voor bedrijfsterreinen kennen we er eigenlijk maar één; de verkaveling met vrijstaande gebouwen.

Waar woonwijken traditioneel onder een strenge regie tot stand komen, worden bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen Belgische toestanden geaccepteerd.

Voor MB2 hebben we een stedenbouwkundige typologie gevonden, die refereert aan hofboerderijen. Bedrijven worden geclusterd rond bedrijfshoven, die een programmatische synergie tussen de bedrijven zal genereren en representeren.
Tegenover de ieder-voor-zich verkaveling stellen wij voor een mate van regie te introduceren, waarbinnen ook nog programmatische vrijheid bestaat.De zinloze strookjes groen tussen de gebouwen kunnen worden samengevoegd tot een zinvol onderdeel van de ecologische verbinding. De hof kent een gezamenlijke entree en is daardoor goed te beveiligen, zonder eindeloze meters Heras hekwerken. De clustering van meerdere bedrijven in één hof zorgt voor de synergie.

 

opdrachtgever: Platform Gras

team: Laura Weeber, Wim Kloosterboer, Schie 2.0

ideeënprijsvraag: Eervolle vermelding

2003