RUIMZICHT MILIEUBOULEVARD II GRONINGEN

Voor woonwijken kan gekozen worden uit vele succesvolle stedenbouwkundige typologieen. Voor bedrijfsterreinen kennen we er eigenlijk maar ťťn; de verkaveling met vrijstaande gebouwen.
Waar woonwijken traditioneel onder een strenge regie tot stand komen, worden bij de ontwikkeling van bedrijfsterreinen "Belgische toestanden" geaccepteerd.

HOF
Voor MB2 hebben we een stedenbouwkundige typologie gevonden, die refereert aan hofboerderijen. Tegenover de ieder-voor-zich verkaveling stellen wij voor een zekere mate van regie te introduceren, waarbinnen ook nog programmatische vrijheid bestaat. Bedrijven worden geclusterd rond bedrijfshoven, die een programmatische synergie tussen de bedrijven zal genereren en representeren. De hof kent een gezamenlijke entree en is daardoor goed te beveiligen, zonder eindeloze meters Heras hekwerken. De eenvoudige ontsluiting loopt door de hoven. Afgewisseld met de open, groene tussenruimtes zorgt dit voor een verrassende en contrastrijke route.

ECOLOGISCHE VERBINDING
De zinloze strookjes groen tussen de gebouwen kunnen worden samengevoegd tot een zinvol onderdeel van de ecologische verbinding. Het bestaande landschap is uitgangspunt. De gebouwen worden hierin neergezet. De clustering van gebouwen waarborgt de eenheid van het landschap. Door de oever van de Hunze en de berm van de snelweg met elkaar te verbinden wordt het terrein onderdeel van de ecologische structuur met een rijke flora en fauna. De maat van het groen maakt het een vanzelfsprekend onderdeel van het weidelandschap.

IdeeŽnprijsvraag Mileuboulevard II Groningen, Eervolle vermelding
Opdrachtgever: Platform GRAS
team: Laura Weeber, Wim Kloosterboer, i.s.m. Schie 2.0 Ontwerp: 2003